Để liên hệ với Halofink.com bạn vui lòng chọn kênh liên hệ dưới đây:

Fanpage: https://www.facebook.com/halofink

Email: halofink99@gmail.com

Điện thoại: 0345589248

Địa chỉ: 74 Tô Hiệu, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng